fbpx

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Men vi vet att verkligheten ibland ser annorlunda ut. Alla kan råka ut för svårigheter. Ofta löser sig situationen med stöd av närstående, rådgivningen, dagvården eller skolan, men ibland kan det behövas mera hjälp och handledning.


Problemen kan variera. Det kan handla om utmattade föräldrar, att familjen genomgår en svår förändring, en akut krissituation eller ungdomar som drabbas av missbruk eller kriminalitet. Eller helt enkelt att orken inte räcker till.


Våra handledare kan ge familjen de verktyg som behövs för att hantera vardagen och för att skapa trygghet och fungerande rutiner.

Barnskydd – så fungerar det

 

Barnskydd handlar om att hjälpa barn och familjer i utsatta situationer – i första hand genom öppenvård. Processen inleds med en barnskydds- eller orosanmälan eller att familjen själv ber om hjälp. Det ska vara låg tröskel att kontakta barnskyddet, det räcker med en misstanke om att ett barn far illa. Vem som helst som oroar sig för ett barn eller en familj kan göra en anmälan.

 

Barnskyddet ingriper när barnet inte är tryggt i hemmet, till exempel om det förekommer våld eller missbruk i familjen. I extra svåra situationer kan det fattas ett beslut om vård utanför hemmet eller omhändertagande. 

 

Barnskyddet är baserat på lag och gäller alla barn oavsett nationalitet, religion eller kultur.

 

Jakobstadsregionen:
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/barnskydd

Karleby:

https://soite.fi/sv?page_id=soite-lastensuojelu

Vasa:

https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/halsa-och-valmaende/familj-parrelation-och-skilsmassa/barnskydd/barnskyddsanmalan/

Familjehandledning

 

Problem i familjen leder ofta till att vardagen inte fungerar. Ibland behövs en förändring och hjälp utifrån. Våra handledare jobbar tillsammans med klienten för att nå en förändring. Det kan handla om att lära sig att sätta gränser, skapa nya rutiner, ta tag i förhållanden, bygga upp en fungerande kommunikation eller att hjälpa till i samspelet mellan barn och vuxna.

 

Att ha en fungerande vardag och fungerande relationer är grunden i alla familjer. Våra handledare jobbar långsiktigt och bygger upp ett förtroende till klienten.

Övervakade träffar

Alla barn har rätt att träffa sina föräldrar. Övervakade och stödda träffar samt övervakade byten mellan föräldrarna ordnas på basis av ett domstolsbeslut eller ett avtal som bekräftats av barnatillsyningsmannen. En övervakare behövs till exempel om barnet är omhändertaget, om makarna är osams eller om det finns en hotbild inom familjen. Det kan också vara situationer där barnet av olika orsaker saknar ett naturligt samspel till en förälder och då kan handledaren vara en trygg länk och hjälpa till att bygga en ny relation.

 

Våra handledare kan anlitas som övervakare. Vi är diskreta och professionella, vårt jobb är att se till att allt löper smidigt. För barnens bästa.

Stödvård vid förändring

 

Vi erbjuder handledning för äldre barn och ungdomar som av olika orsaker inte kan hantera sin vardag och behöver en trygg vuxen. Det kan vara alkoholproblem, missbruk, kriminalitet eller problem i skolan som gör att man tappar vardagsrutinerna och hamnar snett. Det kan också handla om psykisk ohälsa. Våra handledare kan bistå med redskap som behövs för att bygga upp en fungerande vardag och fritid.

Eftervård

 

Eftervård kan beviljas unga som varit omhändertagna eller som har ett beslut från barnskyddet om rätt till eftervård. När en ung vuxen ska flytta till ett eget hem finns många utmaningar, speciellt om man har en tuff bakgrund. Våra handledare kan anlitas som stöd under processen att skapa ett eget hem, att ta steget ut i vuxenlivet, söka jobb och bygga upp en egen vardag.

 

Kontakta oss

 

Vårt team består av professionella handledare som kan erbjuda ett tryggt alternativ.

 

Kontakta gärna oss för mera information om våra köptjänster och vårt barnskyddsarbete inom öppenvården.

 

Är du orolig för ett barn eller en familj i din närhet?

 

Kontakta i första hand barnskyddet i din egen kommun:

 

Jakobstadsregionen:

https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/barnskydd

 

Karleby:

https://soite.fi/sv?page_id=soite-lastensuojelu

 

Vasa:

https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/halsa-och-valmaende/familj-parrelation-och-skilsmassa/barnskydd/barnskyddsanmalan/

 

Ta kontakt