fbpx

Dataskydd

Omsorg utför kvalificerade tjänster av hög kvalitet. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och för att i övrigt uppfylla lagstadgade krav, samlar Omsorg in och bearbetar olika personuppgifter.

Med personuppgifter avses information med vilken du kan identifieras.  Förutom namn, adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är personuppgifter till exempel kontonummer, uppgifter om hälsotillstånd och andra uppgifter.

Du kan känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter.  Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt en fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation).

 

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Omsorg är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv. Enhetschef Pia Pettersen vid Omsorg är dataskyddsanvarig och kan ge mera information om vilka personuppgifter som behövs för att handha kund- och personaltjänster.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

För att ge individanpassad vård och omsorg i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av omsorgs- och vårdinsatser

För att skapa och hantera fakturor

För att hantera förfrågningar eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster

För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Närmare information om vilka personuppgifter som lagras finns i våra registerbeskrivningar.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Omsorg ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Omsorg lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. 

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Omsorgs leverantörer av IT-tjänster. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

 

OM COOKIES

En cookie, kaka, är en datafil som en webbsida ber att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Det finns även förstaparts- eller tredjepartscookies, där tredje partens cookie styrs från en annan webbsida.

Vi använder cookies på vår webbsida för att förbättra din upplevelse på webbsidan och för att samtliga tjänster på vår hemsida ska fungera. Vi använder även cookies från tredje parter såsom Google och Facebook, för att kunna utvärdera och utveckla vår marknadsföring. Tjänsterna använder aggregerade användarbeteenden för att skräddarsy marknadsföringen som visas för dig. Vi använder även cookies från Google Analytics för att kunna utveckla vår webbplats och förbättra besökarens upplevelse. 

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från Omsorg webbplatser så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

 

KONTAKT

Frågor rörande Omsorgs integritets- och dataskydd besvaras av dataskyddsansvariga Pia Pettersen vid Omsorg.

 

SJT Omsorg

Köpmansgatan 16

68600 Jakobstad

+358 (0)44 978 3892

FO: 2099873-6