fbpx

Vad är personlig budget?

Försöket med personlig budget är ett sätt att undersöka hur valfrihet och servicesedlar fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen.

 

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt kundens behov. Med denna budget kan kunden själv välja service i enlighet med innehållet i sin klientplan. Tack vare valfriheten kan kunden välja service från kommuner, företag, föreningar eller andra godkända serviceproducenter.

 

Personlig budget i Österbotten och Jakobstad

I Österbotten har man ett försök med personlig budget som en del av service för personer över 55 år. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

 

I Jakobstad och Närpes testar man personlig budget för över 55 åriga hemmaboende som är i behov av många olika serviceformer samtidigt. Mer information om hur du kan vara med i försöket hittar du här.

 

Hur fungerar det?

Att få en personlig budget förutsätter att en bedömning av kundens servicebehov har gjorts och att detta finns fastställt i en klientplan. Utifrån kundens servicebehov bedöms storleken på den personliga budgeten. Kunden har denna budget till sitt förfogande för att anlita den service som han/hon behöver. Ersättningarna i enlighet med den personliga budgeten betalas direkt av kommunen till serviceproducenterna.

Omsorg är godkänd som producent för personlig budget inom Jakobstadsregionen. Kontakta oss för mer information.

Ta kontakt