fbpx

Du kan vara en resurs för dig själv eller en anhörig

Resursterapi är en lösnings- och resurs centrerad terapi. Genom samtal identifierar och kartlägger vi situationen sedan kan vi genom terapi och konkreta verktyg ge klienten möjlighet att bearbeta och hantera sin situation. Vår metod är speciellt anpassad för trauma-, ångest- och stresshantering. Vår metod är välbeprövade och baserar sig på neurologibiologisk vetenskap.

 

Vår modell passar utmärkt för att bearbeta, ångest, sorg, trauma eller utmattning.

Kartläggning & identfiering

Nyckeln till förändring är att identifiera vad som är orsaken bakom exempelvis anspassningsvårighet, missbruk eller till exempel ångest. Tillsammans med klienten kartlägger vi livssituationen samt vilka resurser och verktyg som är bäst anpassade för klientens behov. 

 

 

Anhörig som resurs

Du som anhörig är en av de viktigaste resurserna för dig själv och din omgivning.

Ett missbruk eller mental ohälsa drabbar inte bara en individ, utan också alla i närheten. Många anhöriga blir också medberoende. Det kan handla om att du av olika orsaker vill skydda din närstående eller att du själv har obearbetade trauman. 

Metoderna vi använder är beprövade och bevisligen kraftfulla också för dig som anhörig.

Eftervård för beroendevård

Beroendeproblematik är inget som försvinner över en natt. För att förändra en livsstil och vanor krävs ett medvetet och långsiktigt arbete.  Vårt team finns här för dig när du bygger upp din nya tillvaro.

Eftervården kan handla om samtal och träffar, eller att praktiskt skapa ett nytt nätverk i vardagen.

Återfall vid beroendeproblematik

Enligt uppgifter kan upp till 80 procent av män i åldern 30-45 som blivit fria från sitt beroende drabbas av återfall.

Att vara fri från ett beroende kan lätt invagga oss i en falsk känsla av trygghet, men återfall är väldigt vanligt, speciellt om man har obearbetade trauman. Även här kan man få stöd och hjälp.

Ett återfall förknippas ofta med starka känslor av misslyckande och skam. Därmed är det viktigt att man snabbt får de resurser som behövs för att återupprätta sin livssituation. 

Vårdhem och partners

Ibland räcker det inte med öppenvård. Det kan handla om svåra fall av beroende, missbruk eller situationer där du som klient behöver en ny, trygg miljö för att kunna tillfriskna. Då kan vi hjälpa dig att hitta rätt typ av vårdhem.

Kontakta oss

Känner du att du behöver hjälp för dig själv eller någon närstående? 

Kontakta oss gärna för mera information:

Roy Pettersen

Trauma- och samtalspedagog

Beroendevårds terapeut

040 537 8877

[email protected]

Ta kontakt