fbpx

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är ett sätt att ordna social- och hälsovårdstjänster i kommuner. Med en servicesedel ökar kundens valfrihet. Den som beviljats en servicesedel av kommunen, kan själv skaffa den behövliga social- och hälsovården från godkända serviceproducenter (t.ex. hemvårdsföretag). Den köpta tjänstens kostnad täcks sedan helt eller delvis av servicesedeln.

Vem beviljas servicesedel?

Servicesedlar beviljas av en kommunal socialarbetare eller servicehandledare till personer som uppfyller de bestämda kriterierna.

 

Vilka typer av tjänster kan man köpa med servicesedlar?

Olika kommuner erbjuder olika typer av servicesedlar. I Jakobstadsregionen erbjuds servicesedel t.ex. för tillfällig hemvård, närståendevård samt personlig assistans. Omsorg är godkänd att ta emot alla dessa servicesedlar. Vi är även godkänd servicesedelproducent för tillfällig hemvård i Karlebyregionen.

Servicesedlar för Omsorg

Vi tar emot följande servicesedlar:

Servicesedel för tillfällig hemvård

 

Kommunen kan bevilja en servicesedel för tillfällig hemvård åt över 65 år fyllda som skrivs ut från sjukhuset och p.g.a. sjukdom har tillfälligt nedsatt funktionsförmåga. Även för andra behov kan det ordnas tillfällig hemvård med hjälp av servicesedel.

 

Tillfällig hemvård kan beviljas upp till 6 veckor. Om behovet kvarstår efter 6 veckor ordnas antingen kommunal hemvård, eller så köper kunden service med privat hemvård.

Tillfällig hemvård som ordnas med servicesedel förutsätter att en servicehandledare från kommunen har bedömt servicebehovet, att kriterierna för hemvård uppfylls samt att en vård- och serviceplan utarbetats. I planen fastställs servicens innehåll och omfattning tillsammans med kunden, samt vid behov även en anhörig.

 

Omsorg är godkänd servicesedelproducent för tillfällig hemvård i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby), samt i Karlebyregionen (Karleby och Kronoby).

Läs mer

Servicesedel för närståendevård

 

Avlastning i hemmet

För närståendevårdare där den vårdade är över 65 år, finns det möjlighet att få servicesedel för avlastning i hemmet. Servicesedeln beviljas åt vårdtagaren i fall där vårdaren inte kan lämna vårdtagaren ensam hemma utan tillsyn. Vårdtagaren kan få tillsyn 1–4 timmar åt gången, och beviljas för max 8 timmar/månad.

 

Omsorg är godkänd servicesedelproducent för närståendevård i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby).

Läs mer

Servicesedel för personlig assistans

Kommunen kan bevilja personlig assistans till en person med svår funktionsnedsättning och som upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av de dagliga sysslorna.

 

Personlig assistans kan ordnas genom arbetsgivarmodellen eller genom servicesedel.

Ifall du som kund väljer att använda dig av servicesedlar, kontaktar du själv serviceproducenten för att komma överens om tjänsten och göra ett serviceavtal. Du kan själv välja din serviceproducent från listan över godkända serviceproducenter.

 

Omsorg är godkänd servicesedelproducent för personlig assistans i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby).

Läs mer

Ta kontakt så gör vi ett hembesök med kostnadsfri kartläggning.

Ta kontakt