Tietosuoja

Omsorg tuottaa vaativia ja laadukkaita palveluja. Yhtiö kerää ja käyttää erilaisia henkilötietoja voidakseen mukauttaa palvelut parhaalla mahdollisella tavalla kunkin yksilön tarpeisiin sekä täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset muilta osin.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla sinut voidaan tunnistaa. Henkilötietoja ovat nimen, osoitteen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen lisäksi esimerkiksi pankkitilin numero, terveystiedot ja muut tiedot.

Voit olla huoleti ja varma turvallisuudesta luovuttaessasi henkilötietoja tai muita yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja käyttöömme. Työstämme ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja vahvistetun tietosuojalinjamme mukaisesti. Sen tarkoituksena on varmistaa, että ryhdymme vaadittaviin toimenpiteisiin arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan yksityisyyden suojaan liittyvän lainsäädännön ja EU:n tietosuojadirektiivin GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

KUKA VASTAA HENKILÖTIEDOISTASI?

Omsorg on EU:n tietosuojadirektiivin mukainen rekisterinpitäjä. Omsorgin yksikönpäällikkö Pia Pettersen on rekisterinpitäjä ja antaa lisätietoa siitä, mitä henkilötietoja tarvitaan asiakas- ja henkilöstöpalvelujen hoitamiseen.

MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Antamaan yksilöllisesti mukautettua hoivaa ja huolenpitoa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti; tämä sisältää mm. asiakaskertomusten pitämisen sekä hoiva- ja huolenpitotoimenpiteiden suunnittelun
  • Laskujen luomiseen ja käsittelyyn
  • Kyselyjen käsittelyyn taikka palvelutarjontaamme tai vapaita työpaikkoja koskevista muutoksista/ uutuuksista tiedottamiseen asiakkaalle
  • Työsuhteesta aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseen

Henkilötiedot tallennetaan niin pitkään kuin yllä olevien tarkoitusten täyttämiseksi vaaditaan tai niin pitkään kuin olemme lain mukaan velvollisia tallentamaan tiedot. Tarpeettomia henkilötietoja poistetaan säännöllisesti.

Rekisteriselosteemme sisältävät lisätietoa käsittelemistämme henkilötiedoista.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on oikeus pyytää tietoa niistä henkilötiedoista, joita meillä sinusta on.

Jos tietosi ovat virheellisiä, puutteellisia tai tarpeettomia, voit pyytää niiden oikaisua, muuttamista tai poistamista. Lisäksi voit milloin tahansa perua suostumuksesi niiden tietojen tallentamiseen, jotka eivät kuulu lain vaatimusten piiriin. Emme saa poistaa tietoja, jotka meidän on lain mukaan tallennettava esimerkiksi kirjanpitomääräysten vuoksi, tai tietoja joita Omsorg tarvitsee voidakseen täyttää velvoitteensa asiakkaiden ja työntekijöiden suuntaan.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Omsorg luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain, milloin se on välttämätöntä palvelujen tarjoamiseksi tai velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi julkista tilaajaa kohtaan.

Tämän lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös Omsorgin IT-palvelujen toimittajille.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa lain, asetuksen taikka tuomioistuin- tai viranomaispäätöksen seurauksena.

MITEN HENKILÖTIETOSI SUOJATAAN?

Käytämme juoksevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, manipuloinnilta ja luvattomalta pääsyltä tietoihin. Turvatoimiamme mukautetaan jatkuvasti, jotta pysymme teknisen kehityksen vauhdissa ja pystymme mahdollisimman pitkälle ehkäisemään mahdollisia uhkia.

EVÄSTEISTÄ

Eväste, cookie, on datatiedosto, jonka verkkosivu pyytää saada tallentaa tietokoneellesi. Evästeitä käytetään tarjoamaan sinulle pääsy eri toimintoihin ja palveluihin sekä helpottamaan verkkosivun käyttöä. Evästeitä on kahdenlaisia: pysyviä ja istuntokohtaisia (tilapäisiä). Lisäksi on ensimmäisen osapuolen tai kolmannen osapuolen evästeitä. Jälkimmäisiä ohjataan muulta kuin alkuperäiseltä verkkosivulta.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotta käyttäjän kokemus sivuista olisi parempi ja jotta kaikki verkkosivujemme palvelut toimisivat oikein. Lisäksi hyödynnämme kolmannen osapuolen, kuten Googlen ja Facebookin, evästeitä voidaksemme arvioida ja kehittää markkinointiamme. Palvelut käyttävät koottua tietoa vierailijoiden käyttäymisestä, jolle sinulle näytettävää markkinointia voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Käytämme lisäksi Google Analyticsin evästeitä voidaksemme kehittää verkkosivua ja parantaa vierailijoiden kokemusta.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit valita verkkoselaimesi asetuksiin vaihtoehdon, jossa kiellät automaattisesti evästeiden tallennuksen tai jossa sinulle ilmoitetaan joka kerta, kun verkkosivusto pyytää saada tallentaa evästeen. Verkkoselaimella voi myös poistaa aiemmin tallennetut evästeet.

Jos päätät kieltää tai poistaa evästeet Omsorgin verkkosivuilta, se voi vaikuttaa siihen, millaisena koet verkkosivun, ja estää joidenkin toimintojen oikeanlaisen toiminnan.

YHTEYSTIEDOT

Omsorgin yksityisyys- ja tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Omsorgin tietosuojavastaava Pia Pettersen.

SJT Omsorg

Raatihuoneenkatu 11

68600 Pietarsaari

+358 (0)44 978 3892

Y-tunnus: 2099873-6