Resurssiterapia

Ratkaisukeskeinen terapia on keskiössämme. Terapia on suunnaattu pääosin riippuvuusongelmista kärsiville. Riippuvuudella on monia ilmenemismuotoja ja ne voivat saada otteeseensa kenet tahansa. Useimmiten puhutaan alkoholi- tai päihderiippuvuudesta, mutta riippuvuuden kohde voi olla myös pelaaminen, seksi, porno, lääkkeet tai ihmissuhteet. Erilaisista ilmenemismuodoista huolimatta melkein kaikissa riippuvuuden tunteissa on samankaltainen sairaudenkuva ja usein niiden taustalta löytyy jokin ihmistä riippuvuuteen ajava perussyy.

Avohoito

Muutoksen käynnistämisen ensimmäinen askel on terveiden ihmissuhteiden luominen. Väärinkäyttäjän täytyy oppia hallitsemaan tunteitaan itsenäisesti, ilman huumetta. Me tarjoamme uudenlaista avohoidon työtapaa. Lähtökohtamme on omasi tai asiakkaasi tarpeet. Henkilöstömme auttaa yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa, on apuna arjessasi niin kauan kuin tarve vaatii. Autamme sinua motivoitumaan. Uskomme jatkuvuuteen ja kehitämme luottamusta pitkäjänteisesti.

Väärinkäytöksillä on tapana pahentua, jo nuorilla ihmisillä. Viattomasti alkanut asia voi yhtäkkiä muuttua ongelmaksi. Ensimmäinen askel on käytösmallin muuttaminen, mutta uskomme, että löytämällä riippuvuuden takana vaikuttavan syyn – rikkinäisen voi saada ehjäksi.

Olemme täällä sinua ja asiakastasi varten

Omaishoito

Omainen, olet yksi tärkeimmistä ihmisistä.

Riippuvuus ei koske vain yhtä ihmistä, vaan se aiheuttaa kärsimystä myös tämän lähipiirille. Suhde väärinkäyttäjään voi muuttua läheisriippuvuudeksi. Syynä voi olla halu suojella väärinkäyttäjää tai kykenemättömyys käsitellä omassa elämässä tapahtuneita asioita.

Läheinen voi olla perheenjäsen tai sukulainen – tai ystävä, työkaveri tai esimies. Omaishoito on pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista työtä. Suuri osa työstä on tiedon jakamista, kysymyksiin vastaamista, mutta pyrimme samalla vaikuttamaan myös omaisen omiin käytöskuvioihin.

Myös sinun, läheisen, on muututtava. Riippuvuuksiin ja sairaudenkuvaan liittyvä tieto auttaa sinua läheisenä hallitsemaan tilannetta. Autamme rajojen vetämisessä, havaitsemaan läheisriippuvuuden piirteet omassa käytöksessä, ja löytämään tavat hallita omaa käytöstäsi läheisenä.

Mikäli riippuvuudesta kärsivä päätyy hoitokotijaksolle, tuemme läheisiä ja perhettä koko ajan.

Jälkihoito

Riippuvuudet eivät häviä yhdessä yössä. Elämäntyylin ja elämäntapojen muuttamiseen tarvitaan tietoista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Huolimatta siitä oletko avohoidon vai hoitokodin asiakas, tulee päivä, jolloin joudut selviämään arkisista haasteista itsenäisesti. Meiltä saat apua uuden elämän aloittamiseen. Kun palaat työelämään, aloitat uuden harrastuksen tai haluat rakentaa uudelleen suhteesi perheeseen ja ystäväpiiriin.

Jälkihoidossa on kyse keskusteluavusta ja tapaamisista, mutta tulemme myös kaveriksi auttamaan arjen rakentamisessa ja uusien ihmissuhteiden luomisessa.

Retkahtaminen

Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia riippuvuuksista irtipäässeistä 30-45 -vuotiaista miehistä voi jossain vaiheessa kokea retkahduksen. Uskallamme väittää, että lähes jokainen entinen päihteiden käyttäjä retkahtaa joskus, osa kerran, osa useammin. Osa retkahduksista on pieniä, osa vakavampia. Riippuvuudesta irtitaistelu saattaa johtaa ihmisen valheelliseen turvallisuuden tunteeseen

Retkahdusta opettaa nöyryyttä. Avun ja tuen tarve on suuri. Retkahdus aiheuttaa vahvoja epäonnistuminen ja häpeän tunteita. Miksi juuri minä? Autamme sinua ja läheisiäsi tunnistamaan riskikäyttäytymisen ja retkahdusta ennakoivat merkit ja ottamaan tilanne haltuun jo etukäteen.

Hoitokodit ja yhteistyökumppanimme

Avohoito ei aina riitä. Vakavassa päihderiippuvuudessa tai muissa tilanteissa saatat tarvita uutta, turvallista asuinympäristöä tervehtyäksesi. Silloin suosittelemme muuttoa hoitokotiin. Olemme parhaillaan kokoamassa luotettavien ja uskottujen yhteistyötahojen verkostoa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hoitokodissa saat asiantuntevaa hoitoa juuri sinun tarpeisiisi. Hoitokodin tasoista hoitoa suositellaan, mikäli kärsit vakavasta tai pitkäikäisestä riippuvuudesta.

Oletko epäselvä siitä, kenen puoleen kääntyä? Miten ja mistä saat oikeanlaista apua, tarvitsipa sitä uhri tai omainen. Ota yhteyttä meihin, teemme juuri sinun tarpeitasi vastaavan hoitosuunnitelman.

Ota yhteyttä