Henkilokohtainen budjetti

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on tapa testata valinnanvapauden ja palveluseteleiden toimivuutta käytännössä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta.

Henkilökohtainen budjetti on tietty rahasumma, joka vahvistetaan asiakkaalle tämän tarpeiden perusteella. Sen avulla asiakas voi itse valita palveluntuottajan asiakassuunnitelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Valinnanvapauden ansiosta asiakas voi valita palveluntuottajaksi kunnan, yrityksen, yhdistyksen tai muun hyväksytyn palveluntuottajan.

Henkilökohtainen budjetti Pohjanmaalla ja Pietarsaaressa

Pohjanmaa osallistuu henkilökohtaisen budjetin kokeiluun, joka on osa yli 55-vuotiaille tarjottavia palveluita. Kokeiluun osallistuvat sosiaali- ja terveysala Vaasassa, Pietarsaaressa ja Närpiössä.

Pietarsaaressa ja Närpiössä henkilökohtaisen budjetin kokeiluun osallistuvat kotona asuvat yli 55-vuotiaat, jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluja samanaikaisesti. Lisätietoa kokeiluun osallistumisesta löydät täältä.

Miten budjetti toimii?

Henkilökohtainen budjetti edellyttää asiakkaan palveluntarpeen arviointia ja että palveluntarve on määritelty asiakassuunnitelmassa. Henkilökohtaisen budjetin suuruus määritellään asiakkaan palveluntarpeen perusteella. Asiakas voi budjetin avulla hankkia itselleen tarvitsemiaan palveluita. Kunta maksaa henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset suoraan palveluntuottajille.

Yrityksemme on mukana henkilökohtaisen budjetin kokeilussa palveluntuottajana Pietarsaaren seudulla. Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.