fbpx

Palveluseteli – mikä se on?

Palveluseteli on tapa järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluseteli merkitsee asiakkaalle valinnanvapautta. Ne, joille kunta on myöntänyt palvelusetelin, voivat itse hankkia tarvittavan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun hyväksytyiltä palveluntarjoajilta (esim. kotipalveluita tarjoavilta yrityksiltä). Palveluseteli kattaa ostetun palvelun hinnan kokonaan tai osittain.

Kuka on oikeutettu palveluseteliin?

Palveluseteleitä voi myöntää kunnan sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja niille henkilöille, jotka täyttävät palveluseteliin vaadittavat kriteerit.

 

Millaisia palveluita palvelusetelillä voi hankkia?

Eri kunnilla on erilaisia palveluseteleitä. Pietarsaaren seudulla palveluseteleillä voi hankkia esimerkiksi tilapäistä kotihoitoa, omaishoitoa (helpotusta kotiin) sekä henkilökohtaista apua. Yrityksemme on hyväksytty palvelusetelituottaja kaikkiin edellä mainittuihin tarpeisiin. Olemme tilapäisen kotihoidon hyväksytty palvelusetelituottaja myös Kokkolan alueella.

Yrityksemme hyväksymät palvelusetelit

Vastaanotamme seuraavia palveluseteitä:

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli

 

Kunta voi myöntää tilapäisen kotihoidon palvelusetelin 65 vuotta täyttäneelle potilaalle, joka kotiutuu sairaalasta ja jonka toimintakyky on sairauden takia väliaikaisesti alentunut. Tilapäistä kotihoitoa on mahdollista järjestää palvelusetelillä myös muita tarpeita varten.

 

Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää määräajaksi enintään kuuden (6) viikon ajalle. Jos kotihoidon tarve on olemassa vielä tämän jälkeen, asiakkaalle tarjotaan joko kunnallista kotihoitoa tai asiakas ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Palvelusetelillä tuotettava tilapäinen kotihoito edellyttää, että kunnan palveluohjaaja on tehnyt palveluntarpeen arvioinnin niin, että kotihoidon kriteerit täyttyvät. Lisäksi asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän läheisen kanssa palvelun sisältö ja laajuus.

 

Yrityksemme on tilapäisen kotihoidon hyväksytty palvelusetelituottaja Pietarsaaren seudulla (Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy) sekä Kokkolan alueella (Kokkola ja Kruunupyy).

Lue lisää

Omaishoidon palveluseteli

 

Sijaisapua ja helpotusta kotiin

65 vuotta täyttäneen potilaan omaishoitajien on mahdollista saada palveluseteli, jolla voi hankkia helpotusta kotiin. Palveluseteli myönnetään potilaalle sellaisissa tapauksissa, missä hoitaja ei voi jättää potilasta yksin ilman valvontaa. Yhden sijaisavun käynnin pituus on 1-4 tuntia ja sitä myönnetään enintään 8 tuntia kuukaudessa.

 

Yrityksemme on omaishoidon sijaisavun hyväksytty palvelusetelituottaja Pietarsaaren seudulla (Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy).

Lue lisää

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Kunta voi myöntää henkilökohtaista apua vaikeasta toimintarajoitteesta kärsivälle henkilölle, joka tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua selvitäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallin tai palvelusetelin avulla.

 

Mikäli asiakkaana valitset palvelusetelin, otat itse yhteyttä palveluntuottajaan, jonka kanssa sovitte palvelun toteutuksesta ja teette palvelusopimuksen. Palveluntuottajan voi valita hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta.

 

Yrityksemme on henkilökohtaisen avun hyväksytty palvelusetelituottaja Pietarsaaren seudulla (Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy).

Lue lisää

Ota yhteyttä niin tulemme käymään ja teemme ilmaisen tilannearvion.

Ota yhteyttä