fbpx

Flexibel och omsorgsfull hjälp

Har du eller en anhörig en sjukdom eller funktionsnedsättning och behöver hjälp i vardagen? Vi erbjuder hemsjukvård, hemservice och personlig assistans som hjälper dig att få en fungerande vardag.

Personlig omvårdnad och sjukvård

Våra personliga assistenter stöder dig att skapa en trygg och funktionerande vardag. Vi hjälper t.ex. till med tvätt, påklädning och andra vardagliga sysslor. Personlig assistans kan köpas antingen privat eller via den egna kommunen med köptjänst eller servicesedlar.

Läs mer

Trygghetstjänster

Som sjuk eller funktionsnedsatt är det viktigt att man snabbt får hjälp ifall något händer. Våra trygghetslarm garanterar det. Vi är tillgängliga dygnet runt, varje dag på året.

Läs mer

Avlastning för närståendevårdare

Fungerar du som närståendevårdare? Närståendevårdare behöver också hjälp i vardagen. För att klara av det viktiga arbetet att vårda en nära anhörig erbjuder vi stöd och avlastning.

Läs mer

Vi tar emot servicesedlar

Har du beviljats rätt till personlig assistent av kommunen? Eller har du som närståendevårdare rätt till servicesedel för närståendevård? Kommunens servicesedlar kan användas för att köpa tjänster av oss.

Läs mer

 

Hushållsavdrag

Visste du att man kan få skatteavdrag på t.ex. hemvård och hemservice?

Läs mer

 

Momsfri vård

Ifall du är i behov av vård- och stödtjänster kan vi göra upp en vårdplan samt ett vård- och serviceavtal som berättigar till momsfri vård.

Läs mer

Ta kontakt så gör vi ett hembesök med kostnadsfri kartläggning.

Ta kontakt